Φωτογράφιση προιδιόκτητων ρολογιών για την εταιρία  Julio Watches.